Administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi


Posiadamy świadectwo nadania licencji zawodowej Zarządcy Nieruchomości, uprawniające do zarządzania i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi.  Obecnie jesteśmy administratorem kilku Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Sosnowca.


W ramach umowy na administrowanie wspólnoty mieszkaniowej oferujemy:

          - reprezentację wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz w stosunku

             pomiędzy właścicielami

          - obsługę bankową
          - obsługę techniczną ( prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, przeprowadzanie kontroli technicznych
             oraz przeglądów okresowych )
          - pogotowie awaryjne ( 24h )